East Capital lanserar global tillväxtmarknadsfond med fokus på hållbarhet

East Capital, specialist på investeringar i frontier- och tillväxtmarknader, offentliggör i dag lanseringen av en ny global tillväxtmarknadsfond, East Capital Sustainable Emerging Markets. Strategin, som kombinerar East Capitals bästa investeringsidéer är inriktad mot bolag med hållbara affärsmodeller och hög tillväxt. Lanseringen, som sker den 30 juni, sammanfaller med företagets 20-årsjubileum i år.

Peter Elam Håkansson, ordförande och investeringsansvarig på East Capital, kommenterar:

”East Capital grundades för 20 år sedan som en långsiktig, aktiv och ansvarsfull förvaltare med nordiska värderingar. Under dessa år har vi sett världen och vårt investeringsuniversum förändras och vi tror i dag mer än någonsin att företag som arbetar med hållbara affärsmodeller kommer att ha en konkurrensfördel i framtiden. Samtidigt anser vi att de mest intressanta investeringarna ligger utanför råvaruindustrin – ett tankesätt och en princip som vi tillämpat under två decennier sedan våra första investeringar i Ryssland.”

East Capital Sustainable Emerging Markets kommer att förvaltas av East Capitals ordförande och investeringsansvarig Peter Elam Håkansson med stöd från portföljförvaltarna Adrian Pop och Francois Perrin samt Louise Hedberg, ansvarig för ägarfrågor och hållbarhet.

Fonden kommer att investera i bolag med hög tillväxtpotential och goda ESG-betyg (Environment, Social and Governance, dvs. en bedömning av risker och möjligheter relaterat till bolagsstyrning samt miljömässiga och sociala förhållanden), samt vara överviktad mot branscher som gynnas av inhemsk tillväxt. Fonden kommer också att investera i förnybar energi och andra bolag som erbjuder snabbväxande innovativa miljölösningar. Förutom de länder som ingår i MSCI Emerging Markets Index, kommer fonden ha möjlighet att investera i så kallade frontiermarknader samt i kinesiska A-aktier (det vill säga aktier noterade i Shanghai och Shenzhen). Utvärderingen av ESG-kriterier är fullt integrerad i East Capitals investeringsprocess för att möjliggöra mer välinformerade investeringsbeslut med lägre risker och högre avkastning för fondandelsägarna som målsättning.

”Vi har alltid sett aktiv och hållbar förvaltning som en naturlig och viktig del av vår investeringsprocess, eftersom ESG-frågor erbjuder insikt i både risker och möjligheter. Kinas miljöproblem har till exempel tvingat regeringen att se över miljölagstiftning och lansera ett enormt investeringsprogram, med följden att kinesiska bolag omgående måste ställa om för minskad miljöpåverkan. Detta har samtidigt skapat en av världens största marknader för bolag inom innovativa miljölösningar, något som den här fonden kommer att investera i.”,tillägger Peter Elam Håkansson.

East Capital Sustainable Emerging Markets lanseras den 30 juni med kapital från nordiska institutionella investerare. Fonden kommer även att finnas tillgänglig via ett flertal plattformar.

Ytterligare relevant fondinformation (inklusive prospekt, faktablad och annan fondinformation) kommer att finnas tillgänglig vid lansering på www.eastcapital.com.

Kontaktinformation

Maria Jansson, Marketing and Communications Manager, East Capital

tel. 070-6011037
mediaenquiries@eastcapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar