East Capitals Kinafond nylanseras med en inriktning mot miljöförbättringar och miljöteknik i Kina och förstärker samtidigt investeringsteamet

East Capital som specialiserar sig på investeringar i frontier- och tillväxtmarknader, meddelar i dag att East Capital China Fund ändrar inriktning och blir en fond fokuserad på investeringar kopplade till miljöteknik i Kina, benämnd East Capital China Environmental. Fondens mål är att kapitalisera på de möjligheter som Kinas pågående satsning mot en miljöanpassning innebär.

East Capitals Kinafond är en UCITS-fond som lanserades 2007 och som i mars 2015 erhöll godkännande att investera upp till 100 procent i A-aktier via Stock Connect programmet. Från den 18 januari 2016 kommer denna fond att ändra inriktning och investera i bolag vars produkter, tjänster, teknik och infrastruktur bidrar till att ge hållbara lösningar på Kinas miljöutmaningar. Fondens investeringsområde består av aktier inom sektorer som inkluderar ren energi, energieffektivitet, rena transporter, rent vatten och luft, miljötillgångar, och hållbart jordbruk. Precis som före förändringen kan fonden investera i bolag noterade på såväl den inhemska kinesiska marknaden som på börsen i Hong Kong.

 

Karine Hirn, partner på East Capital baserad i Hong Kong, kommenterar:

”Kampen mot föroreningar är en grundläggande och strukturell utvecklingstrend i Kina som får allt starkare politiskt stöd och prioriteras av den kinesiska staten. Detta innebär att vi kan förvänta oss betydande investeringar inom miljöområdet samt hårdare regleringar mot icke-miljövänliga företag. Kina är redan världens största clean-tech marknad och investeringsuniversumet av miljöaktier består av många innovativa och snabbväxande kinesiska företag som är på god väg att bli marknadsledande globalt. Avkastningsmöjligheterna de kommande åren kopplade till denna utveckling är betydande.”

East Capital China Environmental förvaltas av Peter Elam Håkansson med stöd av ett erfaret lokalt investeringsteam i Hong Kong, dit nyligen François Perrin rekryterats som portföljförvaltare. François Perrin var tidigare Head of Greater China vid BNP Paribas Investment Partners Asia, där han under 2009-2015 förvaltade en miljöinriktad Kinafond. Med sin mångåriga erfarenhet av hållbara investeringar i Kina kompletterar han det existerande teamets expertis väl.

Karine Hirn tillägger: ”Den nya fondens unika investeringsinriktning skapar exponering mot ett oerhört intressant område och kan också dra fördel av prisskillnader mellan aktier noterade på de kinesiska marknaderna och i Hong Kong. Avgörande för strategin är vår möjlighet att investera i den kinesiska A-aktiemarknaden samt att François Perrins har en unik erfarenhet på området med ett starkt track-record.”

East Capital var den första kapitalförvaltaren i norra Europa att erhålla en QFII licens som ger tillgång till de inhemska kinesiska aktiemarknaderna, och i mars 2015 erhöll East Capital (Lux) China Fund som första luxemburgbaserade UCITS-fond godkännande av CSSF i Luxemburg att investera upp till 100% i A-aktier via Stock Connect-programmet.

 

Kontaktuppgifter

Maria Jansson, Marcom Manager, East Capital 070-601 10 37 mediaenquiries@eastcapital.com

Om East Capital

East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 19 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Dubai, Hongkong, Luxemburg, Moskva, Oslo och Tallinn.