East Capital Explorer AB publicerar årsredovisningen för 2016

East Capital Explorers fullständiga årsredovisning för 2016, på svenska och engelska, finns nu publicerad på bolagets hemsida www.eastcapitalexplorer.com. Den tryckta årsredovisningen distribueras inom kort per post till de som har beställt den. Årsredovisningen finns också tillgänglig för nedladdning nedan.

Kontaktinformation

Mia Jurke , CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss , CFO, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 248 miljoner euro, som erbjuder unika investerings­möjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investerings­inriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter, konsumentvaror och finans. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 –

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Denna information är sådan information som East Capital Explorer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 08.05 CET.