East Capital Explorer blir Eastnine

East Capital Explorer byter namn till Eastnine AB (publ), med ny ticker “EAST” på Nasdaq Stockholm.

Namnbytet till Eastnine är föranlett av bolagets förvandling från ett externt förvaltat investmentbolag till ett renodlat fastighetsbolag inriktat på Baltikum.

”Med namnbytet till Eastnine vill vi belysa den nya fas som bolaget nu går in i. Namnet Eastnine grundar sig dels i den geografiska riktningen för våra investeringar, dels datumet 9 november då Berlinmuren föll år 1989, vilket öppnade upp Baltikum för utländska investerare” säger Lena Krauss, CFO på Eastnine.

I samband med namnbytet ändras bolagets ticker på Nasdaq Stockholm från ”ECEX” till ”EAST”. Ändringen förväntas ske den 2 juni 2017.

För mer information kontakta Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 246 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med mål att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera