Eastnine AB publicerar Bokslutskommuniké 2017

Viktiga händelser under kvartalet:

 • Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 103,9 SEK, eller 10,57 EUR, en ökning motsvarande 7,9 % i kvartalet.
 • Alla segment ökade i värde; direktägda fastigheter med 6,9 % efter externa värderingar, fastighetsfonder med 2,9 % och övriga med 11,8 % efter en genomgående stark utveckling i Melon Fashion Group (MFG) under året.
 • 2,2 MEUR eget kapital investerades i 3Burės development. Avyttringar gjordes för 13,1 MEUR, avseende innehaven i East Capital Baltic Property Fund II, EC Eastern Europe Small Cap Fund (tidigare Deep Value) och EC Bering Ukraine Fund.
 • Utdelningar erhölls från MFG och Baltic Property Fund II om totalt 1,6 MEUR.
 • Eastnines baltiska team stärkes med rekryteringen av Meelis Šokman som ansvarig för den estländska verksamheten.
 • 774 815 aktier återköptes för sammanlagt 6,1 MEUR.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

 • Styrelsen kommer att föreslå stämman en ordinarie utdelning om 2,10 SEK/aktie med halvårsvisa utbetalningar. Utdelningen, som motsvarar 2,0 % av NAV/aktie och en årlig utdelningstillväxt på 133 %, uppgår i EUR till 0,21/aktie.
 • Eastnine expanderar sin portfölj till Riga genom förvärvet av A-klass kontorsfastigheten Alojas Business Centre och två angränsande fastigheter för 29,6 MEUR, vilket tillför 11 600 kvm uthyrningsbar yta samt en årlig hyresintäkt om 2,4 MEUR.
 • Innehav i EC Global Frontier Markets Fund och EC Eastern Europe Small Cap Fund såldes för totalt 6,0 MEUR.
 • 388 844 aktier återköptes under perioden 1 januari – 15 februari. Eastnines innehav motsvarar 9,1 % av utestående aktier i bolaget.
 • Teamet stärktes ytterligare med utnämningen av Julius Niedvaras som ansvarig för den litauiska verksamheten.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:00 CET.