Eastnine publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2017

Viktiga händelser under kvartalet:

  • Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 9,79 EUR, en ökning motsvarande 2,2 % från det andra kvartalet.
  • Alla segment ökade i värde; direktägda fastigheter med 1,4 %, fastighetsfonder med 5,0 % och övriga med 1,5 %.
  • 8 MEUR investerades i 3Burės development och East Capital Baltic Property Fund III. Avyttringar för 1,9 MEUR gjordes, avseende innehavet i East Capital Deep Value Fund.
  • 577 013 aktier återköptes för sammanlagt 4,1 MEUR.
  • Beslut togs om ny utdelningspolicy och finansiella mål som reflekterar transformationen till ett fastighetsbolag, samt om fortsatta återköp upp till NAV/aktie.
  • Kestutis Sasnauskas utsågs till ny VD den 3 juli.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

  • East Capital Baltic Property Fund II slutförde försäljningen av GO9 i Vilnius till en genomsnittlig årsavkastning över 15 %. Eastnine förväntas erhålla sin andel av likviden, drygt 9 MEUR, under Q4.
  • 343 214 aktier återköptes under perioden 1 oktober – 7 november. Eastnines innehav motsvarar 5,8 % av utestående aktier i bolaget.

Rapporten presenteras kl. 10.00 vid en webbsändning av Kestutis Sasnauskas, VD, och Lena Krauss, CFO. Presentationen kommer göras tillgänglig på Eastnines hemsida senast 15 minuter före sändningen släpps. Webbsändningen kommer även att göras tillgänglig på Eastnines hemsida. För att lyssna på webbsändningen,  klicka här.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 232 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08:00 CET.