Eastnine slutför förvärv av Alojas Biznesa Centrs i Riga

- Köpeskilling 29,6 MEUR

Eastnine AB (publ) meddelar idag att bolaget har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Alojas Biznesa Centrs, en kontorsfastighet i A-klass i Riga, från LNK Group för en köpeskilling om 24,8 MEUR. I transaktionen ingick även förvärv av två angränsande fastigheter för 4,8 MEUR. Den totala köpeskillingen uppgick till 29,6 MEUR och motsvarar en direktavkastning på ca 7%. Förvärvet kommer tillföra Eastnine cirka 2,4 MEUR i årliga hyresintäkter.

Alojas Biznesa Centrs är en A-klass kontorsfastighet byggd 2009 med en total uthyrningsbar yta om 9 000 kvadratmeter och är belägen på Kr. Valdemāra iela, en av de största huvudgatorna i Riga och nära både stadskärnan och det framväxande CBD-området i Skanste. Fastigheten är fullt uthyrd till hyresgäster som Luminor (tidigare Nordea) och Ellex Klavins. Inkluderade i transaktionen är två fullt uthyrda fastigheter i anknytning till Alojas Biznesa Centrs bestående av en total uthyrningsbar yta om 2 600 kvadratmeter; detaljhandelsfastigheten ”Alojas Kvartals” på samma tomt, och en B-klass kontorsfastighet på Alojas iela 6, vilket medför möjligheten att expandera Alojas Biznesa Centrs.

Fastigheterna kommer inledningsvis att finansieras till 100% med eget kapital, givet Eastnines nuvarande starka kassa.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08:00 CET.