ECEX säljer sitt innehav i Trev-2 Group till BaltCap

- kontant köpeskilling om 5,7 MEUR

East Capital Explorer AB (publ) (“ECEX”) meddelar idag att bolaget har sålt sin 38-procentiga andel i det estländska vägkonstruktionsbolaget Trev-2 Group till det baltiska private equity-bolaget BaltCap, som sedan tidigare är aktieägare i bolaget, för en kontant köpeskilling om 5,7 MEUR. Transaktionen realiserade en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) om 2 procent och har ingen påverkan på substansvärdet.

ECEX gjorde sin initiala investering i Trev-2 under 2011. Sedan dess har Trev-2:s verksamhet renodlats från 17 majoritetsägda dotterbolag till att idag vara helt konsoliderat med två huvudsakliga kärnaktiviteter; väganläggning och vägunderhåll.

Mia Jurke, VD på East Capital Explorer, säger: ”Medan bolaget framgångsrikt har omstrukturerats har marknaden tappat fart. Detta, i kombination med vår allt mer uttalade fokusering på fastigheter i Baltikum, gjorde att det var ett naturligt steg att utvärdera vårt ägande i Trev-2 Group. Vi är glada över att slutföra den här transaktionen och ser fram emot att kunna förverkliga nya intressanta investeringar i vår pipeline.”

Under den drygt fem år långa innehavsperioden har ECEX gjort en nettoinvestering på 5,1 MEUR i Trev-2 Group. Försäljningspriset på 5,7 MEUR, vilket är samma som det bokförda värdet på innehavet per den 31 december 2016, ger en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) om 1,8 procent. Trev-2 genererade intäkter om 51 MEUR under 2015 och 54 MEUR under 2016 med EBITDA-marginaler om cirka 4 respektive 5 procent.

Kontaktinformation

Mia Jurke , CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss , CFO, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 248 miljoner euro, som erbjuder unika investerings­möjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investerings­inriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter, konsumentvaror och finans. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om TREV-2

Trev-2 är ett ledande konstruktions- och infrastrukturbolag i Estland, med en historia och erfarenhet som sträcker sig så långt som till 1960-talet. Bolagets huvudsakliga aktiviteter innefattar vägkonstruktion, reparation och underhåll. Vidare driver Trev-2 flera grus-, sand- och kalkbrott, och producerar asfalt och en rad olika trafiksäkerhetsprodukter. Bolaget har ca 380 anställda och huvudkontoret är baserat i Tallinn.

Om BaltCap

BaltCap är det största private equity-bolaget fokuserat på små och medelstora buyout- och tillväxtinvesteringar i Baltikum. BaltCap har en stark närvaro i de tre baltiska länderna med lokala kontor och ett erfaret team på 16 personer. Sedan 1995 har BaltCap förvaltat flera private equity- och venture capital-fonder med ett totalt kapital på över 250 MEUR och gjort över 70 investeringar.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 –

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 12.00 CET.