EP Access - East Capital Explorer - NAV-rabatt tillbaka på rekordnivåer

East Capital Explorers substansvärde föll med 4% i det tredje kvartalet. Det negativa bidraget kom från en omvärdering av MFG samt svag marknadsutveckling för den noterade delen av portföljen. Effekterna mildrades av stigande värden i fastighetsportföljen samt av en uppvärdering av Starman i kvartalet. Omvandlingen av portföljen fortsatte och andelen noterade innehav fortsätter att minska. Med kortfristiga placeringar motsvarande 18% av portföljen och även med beaktande av åtagandet att investerare EURm 20 i en ny fastighetsfond, finns det utrymme för fortsatt hög aktivitet i portföljen samt en attraktiv direktavkastning i vår. Vi räknar även med att koncentreringen mot fastigheter och mot Baltikum kommer att fortsätta.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/nav-rabatt-tillbaka-pa-rekordnivaer/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera