Flaggning av eget aktieinnehav

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämman den 24 april 2018 har 2 445 772 aktier som bolaget återköpt, motsvarande 9,9 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, dragits in per den 7 maj. Bolaget innehar efter indragningen inga egna aktier.

Det totala antalet aktier i Eastnine AB uppgår till 22 370 261.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 klockan 11:00 CET.