Inbjudan till Eastnines årliga seminarium

Eastnine hälsar aktieägare, analytiker och media välkomna till vårt årliga seminarium i samband med årsstämman. I år håller vi seminariet på IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm, tisdagen den 24 april kl. 13:30-14:30. Årsstämman för den som äger aktier i bolaget börjar kl. 15:00. Seminariet är öppet för alla.

På seminariet berättar vi om bolagets pågående transformering mot ett renodlat baltiskt fastighetsbolag mot bakgrund av en expertsyn på makroutsikter för eurozonen och Baltikum:

-          Lena Krauss, CFO på Eastnine hälsar välkomna och redogör för det senaste årets händelser och våra finansiella mål

-          Olof Manner, Analyschef på Swedbank om utvecklingen i och utsikterna för eurozonen och de baltiska länderna sett ur ett makroperspektiv

-          Kestutis Sasnauskas, VD på Eastnine berättar om den baltiska fastighetsmarknaden och Eastnines strategiska planer

Anmäl dig genom att svara till info@eastnine.com senast torsdagen den 19 april.

*****

Prenumerera