Kestutis Sasnauskas blir ny VD i Eastnine

Eastnine AB (publ), tidigare East Capital Explorer, meddelade idag att styrelsen har utsett Kestutis Sasnauskas till ny verkställande direktör från och med idag.

”Kestutis har med sin 20-åriga erfarenhet av investeringar i Baltikum den förståelse för vår marknad och strategi som krävs för att driva Eastnine vidare mot vårt mål att bli Baltikums ledande fastighetsbolag. Förutom att framgångsrikt ha förvaltat Eastnines investeringar inom fastigheter och private equity i tio år, har han ett brett och värdefullt lokalt nätverk, och har dessutom litauiska som modersmål. Det gläder mig att Kestutis tackat ja till uppgiften”, säger Lars O Grönstedt, ordförande i Eastnine.

”Eastnine är ett fantastiskt spännande bolag som är mitt i en omdanande förändring, och jag är mycket glad över att leda den processen vidare. Vår renodlingsstrategi står fast för att bli Baltikums ledande fastighetsbolag med fokus på de tre huvudstäderna Tallinn, Riga och Vilnius”, säger Kestutis Sasnauskas i en kommentar.

Kestutis Sasnauskas har sedan maj 2016 lett Eastnines investeringsverksamhet, dessförinnan har han varit ansvarig för Private Equity och fastighetsinvesteringar inom East Capital i 20 år. Kestutis har studerat på Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan på Gotland samt Vilnius Universitet.

För mer information kontakta Lena Krauss, CFO i Eastnine: 073 988 4466

Besök www.eastnine.se.

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 246 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 13:00 CET.