Penser Access: Eastnine - Nya finansiella mål

NAV (justerat för återköp) steg till EUR 9,79 (9,67), vilket motsvarade en ökning med 2,2% jämfört med Q2’17. Ökningen var primärt drivet av 1) Fastighetsfonder som steg 5,0% 2) Aktieåterköp 3) Erhållen utdelning samt 4) Direktägda fastigheter (som steg 1,4%). Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien, men sänker risken till låg (medel) givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nya-finansiella-mal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera