Penser Access: Eastnine - Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg 6,9% 3) Aktieåterköp samt 4) Erhållen utdelning. Fastighetssegmentet (46% av NAV) steg 5,3% under kvartalet drivet av externa värderingar. Värdeökningen i MFG var drivet av en stark försäljning i slutet av året. Försäljningen var upp 28,3% y/y, drivet av en jämförbar tillväxt på 18% i egna butiker och stark tillväxt i online-segmentet. Online-försäljning steg hela 87% y/y och uppgår till 6,7% (4,1%) av den totala försäljningen. Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rekordresultat-melon-fashion-group/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera