Penser Access: Eastnine - Renodlingen fortsätter

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,64 (SEK 109,6), vilket motsvarade en ökning om 0,7% q/q (5,5% i SEK). Värdedrivande segmentet var fastigheter, vilket ökade med 1,3% medan segmentet övriga minskade med 0,3%. Anledningen förklaras primärt av MFG som sjönk med 2,2% drivet av fallande rubel. Substansrabatten har under Q1´18 har sjunkit från ca 18% till dagens 13%. Vi anser fortsatt att aktien handlas till en relativt hög substansrabatt givet den geografiska och strukturella exponeringen mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/renodlingen-fortsatter/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera