VD Mia Jurke lämnar East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) meddelar idag att Mia Jurke, som varit bolagets VD sedan 2011, har informerat styrelsen om sitt beslut att lämna East Capital Explorer. Hon stannar kvar i sin roll senast fram till bolagets årsstämma den 15 maj, eller till dess en ersättare är utsedd. Styrelsen inleder nu en rekryteringsprocess efter en ny VD.

”De närmare sex åren på East Capital Explorer har varit både händelserika och fantastiskt roliga. Tillsammans med styrelsen och ett starkt team har vi gjort en avsevärd resa. När jag tillträdde var bolaget externt förvaltat och huvudsakligen investerat i fonder med noterade innehav med stor spridning i både sektorer och geografier. Idag är vi ett betydligt effektivare och internt förvaltat investmentbolag på väg mot att bli en allt mer renodlad  fastighets­investerare i Baltikum. Tidpunkten känns därför rätt för att lämna över stafettpinnen till någon annan som kan ta bolaget framåt i nästa fas”, säger Mia Jurke.

”Jag vill å styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Mia Jurke för det enorma arbete hon har gjort med att skickligt navigera East Capital Explorer genom en avgörande förändrings­process i en utmanande marknad, utan att någonsin tappa sikte på det grundläggande aktieägarvärdet. Hon har målmedvetet bistått styrelsen i att formulera och genomdriva en ändrad strategi och lämnar nu ett bolag med en stark finansiell ställning och en avsevärt mer renodlad portfölj. Styrelsen påbörjar nu rekryteringen av hennes efterträdare”, säger ordförande Lars O Grönstedt.

Kontaktinformation

Mia Jurke , CEO, East Capital Explorer, +46 8 505 885 32

Lena Krauss , CFO, East Capital Explorer, +46 73 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 248 miljoner euro, som erbjuder unika investerings­möjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets största investeringsregion. Bolagets investerings­inriktning är primärt mot onoterade bolag inom private equity- och fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter, konsumentvaror och finans. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 –

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Denna information är sådan information som East Capital Explorer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 11:00 CET.

Prenumerera