EasyFills AB (publ.) – inbjudan till informationsträff avseende nyemission

EasyFill AB bjuder härmed in till en informationsträff den 8:e november kl 18.00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 1:e november.

I samband med den nyemission som Bolaget genomför, kommer Bolaget att hålla en
informationsträff den 8:e november kl 18.00 i företagets lokaler i Sollentuna.

Anmälan sker via e-post till christina.sjoberg@enjoysales.se senast den 1 november.

EasyFill kommer att representeras av VD Håkan Sjölander, Marknadschef Jens Nisu samt CFO James Gray.

Partner Fondkommission kommer även att vara på plats för att svara på frågor om emissionen.

Adress:

Sollentunavägen 135B

19144 Sollentuna


Bräcke
14 oktober 2016

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                       Jens Nisu                                     
CEO                                                             Marketing Director                      
+46 70 59 444 69                                     +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Prenumerera

Dokument & länkar