Information inför årsstämma

Den 29 maj 2018 håller Bolaget bolagsstämma i företagets lokaler i Sollentuna, Stockholm. Stämman kommer att sändas live och kan ses via länkarna nedan.

Aktieägare och andra som är intresserade av att veta mer om EasyFill, men som inte kan delta fysiskt, kommer att kunna följa årsstämman via livestreaming via nedanstående länkar.

www.easyfill.se - www.easyfill.se/activities/

https://youtu.be/hPwKCptkzbg 

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak
tillsammans med samarbetspartners. 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stock market (FD Aktietorget).

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Prenumerera

Dokument & länkar