EatGood: Loipart väljer Lightfry till sin globala marina produktportfölj

EatGood Sweden AB och Loipart AB med huvudkontor i Alingsås har ingått ett samarbetsavtal vilket innebär att Loipart kommer att marknadsföra Lightfry till den marina marknaden där Loipart har en internationell närvaro via sina fem kontor i Sverige, Singapore, Korea, Finland och USA. Den marina marknaden innebär försäljning till kryssningsfartyg, lastfartyg, passagerarfartyg, offshore och andra marina projekt. Denna marknaden är optimal för Lightfry och dess fördelar genom att inte använda någon olja, enklare och mer kostnadseffektiva installationer och ökad säkerhet.

Lightfry kommer in i ett marknadssammanhang tillsammans med en mycket välkänd aktör genom Loipart AB vilket skapar ett bra ramverk för en gemensam satsning på den marina marknaden. Med Loipart AB’s erfarenhet och mångåriga närvaro på den marina marknaden under 40 år så ser vi fram emot ett tätt samarbete där vi gemensamt kan lyfta fram alla fördelar med Lightfry och dess unika ”Air Fry Technology” på en mycket intressant marknad med speciella krav avseende service, support och installationer. Här tillför Loipart mycket genom sina kontor med bland annat en global reservdelsförsörjning till den marina marknaden.

Kort presentation av Loipart AB i punktform ser ut enligt följande:

  • Över 100 anställda
  • 800 kunder i 62 länder
  • Leveranser till 12000 fartyg
  • Agenter och representanter över hela världen
  • Komplett leverantör med 2000 produkter i sitt produktsortiment

Första gemensamma marknadsaktivitet görs den 5-8 mars 2018 på Sea Trade Cruise Global mässan i Fort Lauderdale.                                

För ytterligare information kontakta: 

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26, E-post: henrik@eatgood.se 

Mikael Eliasson, VP Sales & Marketing på Loipart AB, mobil 070-763 15 76 

Kort om EatGood 

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar