ETL/UL certifiering klar för USA-marknaden

Nu är testet och certifieringsprocessen färdig avseende Lightfry som produkt för USA marknaden. Lightfry har klarat testerna och anmärkningar som erhållits är åtgärdade och godkända. Detta är ett mycket stort steg för Eatgood och produkten Lightfry som härmed kan släppas ut för leverans och försäljning på den största marknaden av dem alla för restaurangutrustning – USA-marknaden. Detta innebär i förlängningen att vi kan skicka den första containern med Lightfry ugnar till USA vilket kommer ge ett rejält kliv avseende omsättning och försäljning. ”Med denna certifieringsprocess bakom oss så ser vi ljust på framtiden och kommer nu satsa för fullt på att skala upp produktionen för att möta efterfrågan” – säger VD Henrik Önnermark

Vi tog klivet på NRA mässan i Chicago i maj 2017 och det har lett oss med Lightfry till den Nordamerikanska marknaden, till en början USA vilket är den största och viktigaste marknaden. Det har varit en lång väg mot USA och nu är vi där vilket är otroligt stort och ett viktigt steg i Eatgoods historia och utveckling som bolag. Att vi nu fullt ut kan planera och skala upp produktionen för USA innebär mycket för försäljning, omsättning, fakturering och inte minst, en stor injektion av självförtroende. Med denna certifiering kommer vi dessutom att kunna berarbeta i princip hela Sydamerika och Centralamerika som går under samma standard som USA.

Timingen av denna information, avseende att certifieringen nu anses som avklarad, kunde inte kommit lägligare så här direkt efter NRA mässan i Chicago 2018. Vi räknar med att få vårt certifieringsnummer inom ett par veckor efter administrativt slutförande hos Intertek.

”Det är väldigt mycket spännande på gång i USA och jag ser fram emot att nu aktivt kunna agera på denna marknad för Eatgood med Lightfry som produkt. Eatgood som bolag har genomfört en stor prestation och vi skall vara mycket stolta över detta.” – säger VD Henrik Önnermark.

För ytterligare information:
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018.

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera