Lightfry i samarbete med Martin&Servera

EatGood Sweden AB har undertecknat ett samarbetsavtal med Martin&Servera och finns därigenom i sortimentet hos den största aktören på marknaden för restaurangutrustning i Svergie. Martin&Servera omsätter idag 13,3 miljarder(2016) och har över 20.000 kunder. Att vara en del av Martin&Serveras sortiment och därigenom ha tillgång till och bearbeta marknaden avseende restaurangutrustning genom deras säljkår är stort och viktigt för att nå ut på bred front. Martin&Servera har både en innesäljkår likväl som produktspecialister som är aktiva ute på marknaden. Vi ser fram emot ett gott samarbete och drar nu igång för fullt med planering och genomförande av vårt samarbete för resterande av 2017 och för kommande året 2018.

Vi ser det som mycket positivt att nu bli upptagna av Martin&Servera då detta är tecken på att efterfrågan på alternativa lösningar till oljefritöser och mer hälsosamma och säkra alternativ efterfrågas. Vi kan tillsammans, bland annat, identifiera stora kunder som vill sälja friterat men inte har kunnat pga begränsning avseende infrastruktur(ventilation och fettavskiljare) och därefter genomföra gemensamma säljbesök.

Martin&Servera är intressant för många kunder då de enkelt kan köpa Lightfry via sina befintliga inköpskanaler, och från samma leverantör köpa råvaror/matprodukter. Enkelhet, storlek och bredd på marknaden skall ge oss ytterligare försäljningsframgångar tillsammans med Martin&Servera.

För ytterligare information: 

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 novmeber 2017.

Kort om EatGood 

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar