Ny distributör av Lightfry i Tjeckien

EatGood Sweden AB har fått en ny distributör i Tjeckien av Lightfry. Scandiq är en av Tjeckiens största distributörer med andra välkända varumärken och stark närvaro på marknaden. Den första ugnen är beställd och levererad och vi ser fram emot fler order från Scandiq efter deras deltagande på Tjeckiens största mässa för restaurangutrustning. Uppföljning av denna nyvärvning kommer ske med besök hos Scandiq i Tjeckien för att bygga vidare på en långsiktig och framgångrik gemensam relation.

Östeuropa går starkt och det finns mycket riskkapital som vill investera i nya matkoncept. Detta ser vi tydliga tecken på från Host mässan i Milano avseende intresserade distributörer från just länder såsom Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Slovenien. Scandiq är ett välkänt bolag på den tjeckiska marknaden, men även av vår export säljare Lars Torpman som känt till dem under lång tid som ett starkt bolag med många välkända produkter och varumärken i sin produktportfölj.

”Vi är väldigt nöjda med att få Scandiq som distributörer i Tjeckien” – säger VD Henrik Önnermark.

För ytterligare information:

Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26,

E-post: henrik@eatgood.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017.

Kort om EatGood

EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, och personalmatsalar 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar