Minusgrader på kontoret - Odräglig arbetsmiljö för många i Sverige

Många med bilen som arbetsplats tvingas stå ut med minusgrader i sitt arbete. Detta på grund av att arbetsgivaren inte investerar i tillval som ger en jämn och dräglig temperatur. Nu reagerar två konkurrerande motorvärmartillverkare för gemensam sak; att trygga en varm arbetsplats till alla och det i god tid inför kommande hösts och vinters kyla.

Det är få som skulle stå ut med att sätta sig på ett kontor med minusgrader. Tyvärr ser verkligheten ut så för många som har bilen som del av sin arbetsplats och där arbetsgivaren inte investerar i dräglig kupémiljö för sina anställda. Debatter i sociala medier visar tydligt att det finns många som lider i det tysta.

”Det är besynnerligt att inget officiellt organ reagerat över att så många tvingas sitta i minusgrader under stora delar av sin arbetsdag”, säger Lars Nilsson vd Eberspächer. ”Vi har följt debatter i de sociala sfärerna under hösten och vintern och blev så engagerade att vi tillsammans med vår konkurrent nu vill få upp debatten på agendan i god tid inför nästa kalla säsong”.

Bil i tjänsten arbetsmiljöfråga

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en bil vara en säker arbetsplats; att framföra en bil i tjänsten är alltså en arbetsmiljöfråga där arbetsgivaren bär ansvaret att göra vistelsen i trafiken så säker som möjlig för de anställda. Detta gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller egen bil, motorcykel eller cykel.

Att då behöva utstå minusgrader och kall bil strider alltså helt emot Arbetsmiljöverkets råd något många inom hemtjänsten, personliga assistenter och andra serviceyrken erfar under vinterhalvåret. Jan Eriksson på Webasto fyller i:

”En person som jobbar på kontor skulle ringa facket eller kräva förändring av sin arbetsgivare om de tvingades sitta i 0-gradig eller kallare miljö. Många kommuner och landsting följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer samtidigt som man sparar in och detta på sina anställdas bekostnad. Regeringen har tillsatt extra miljoner på att förbättra arbetsmiljön så att färre ska drabbas av förslitningsskador men tyvärr verkar dräglig värme i tjänstebilen hamna mellan stolarna”.

Att två konkurrerande företag slår sig samman för ett debattämne är inte ovanligt men hör inte till vanligheterna heller. Något både Webasto och Eberspächer är medvetna om.

”Vi är två konkurrenter som reagerat över artiklar och inlägg som vi sett eftersom vi vet att det finns många smarta lösningar - och inte nödvändigtvis bara våra produkter. Men vi är för få för att starta en Branschorganisation enbart för att driva den här viktiga debatten. Vi enas endast för att föra upp detta på agendan nu i god tid inför nästa kalla säsong då vi vet att den här typen av beslut tar tid”, avslutar Jan Eriksson från Webasto och Lars Nilsson från Eberspächer.

För mer information, intervjuer och högupplösta bilder kontakta:

Jan Eriksson, Webasto, tel 08-923207, jan.eriksson@kgk.se

Richard Jahn, Eberspächer, tel 0709-388 636, richard.jahn@eberspaecher.com

Info Eberspächer

Eberspächer räknas globalt till de ledande systemutvecklarna och leverantörerna för avgasteknik, fordonsvärmare och bus-klimatsystem och är dessutom engagerat inom fordonselektronik samt automobila bussystem för elektronisk integrering i fordon.Kunder är nästan alla europeiska, nordamerikanska och fler och fler asiatiska personbils- och nyttofordonstillverkare. 2010 hade den internationellt sammansatta företagsgruppen med ca. 5 600 medarbetare en omsättning på över 1,9 miljarder euro.

Info Webasto

About Webasto: Webasto Group based in Stockdorf near Munich has been a family-owned business ever since the company was founded in 1901. Internationally, the group has more than at 50 locations (including over 30 production plants) dedicated to the business sectors roof and thermal systems. Webasto is one of the top 100 automotive suppliers worldwide. The group employs over 9,500 employees and realized 2011 a turnover of 2.3 billion Euros, which represents an increase of 12.6 percent. The company's core competencies include development, production and sales of roof and convertible systems as well as heating, cooling and ventilation systems for passenger cars, recreational vehicles, boats as well as commercial and special vehicles.