EBP förvärvar Dataimport och breddar sin tjänste-portfölj

EBP förvärvar Dataimport och breddar sin tjänste-portfölj EBP Group AB (publ) förvärvar tjänsteföretaget Dataimport RPE AB och stärker därmed sin position som värdeadderande tjänstedistributör. Dataimport förmedlar, på uppdrag av företagskunder (B2B), trögrörliga produkter, bristvaror samt utplacering av produkter inom data, telekom och nätverksbranschen. - Med förvärvet av Dataimport stärker vi vår kompetens och bearbetning av företagsmarknaden, säger Peter Fischer, VD på EBP Group AB. Genom att även erbjuda utplacering, återtag och införskaffning av produkter, har vi en bred portfölj av tjänster. - EBP:s koncept som oberoende aktör inom tjänstedistribution känns helt rätt i dagens marknadssituation där varje aktör i allt högre utsträckning koncentrerar sig på sina huvudområden och outsourcar övriga tjänster, säger Claes Engman VD för Dataimport. EBP erbjuder - i och med förvärvet av Dataimport - kundanpassade tjänster till alla aktörer inom den traditionella värdekedjan. Dessa är bland annat distribution, konfiguration, förädling, servicelogistik, reparationer, rekonditionering, återvinning, placering och införskaffning av produkter. Förvärvet av Dataimport tillför EBP ytterligare lönsamhet samt på årsbasis cirka SEK 10 miljoner i omsättning. Förvärvet sker dels genom kontant betalning samt med en mindre del egna aktier i EBP Group AB. För mer information kontakta: Peter Fischer, VD EBP Group AB Mobil: 070-585 25 85 peter.fischer@ebp-group.com www.ebp-group.com EBP Group AB (publ) är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Vi är en obunden värdeadderande tjänstedistributör åt främst IT-, vitvaru- och hemelektronikbranschen samt en traditionell tredjepartslogistiker. Omsättningen beräknas under år 2001 bli SEK 45 miljoner förutom ovanstående förvärv. Några av våra kunder är Compaq, Dell, El-Giganten, First International Computer, Computer 2000, Nicator, Ikea, Atea och Strålfors. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar