EBP Groups dotterbolag upprättar kontrollbalansräkning

EBP Groups dotterbolag upprättar kontrollbalansräkning Som meddelades den 12 december 2001, kommer resultatet i EBP Group att avvika väsentligt mot vad som tidigare prognostiserats till följd av utvecklingen i dotterbolaget EBP Logistics. Mot bakgrund av detta har styrelsen i EBP Logistics igår fattat beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning för bolaget. Till följd av den osäkerhet som föreligger avseende den fordran som moderbolaget har på dotterbolaget har även styrelsen i EBP Group fattat beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning för moderbolaget. Mer information om detta och EBP Groups förslag till åtgärder kommer att meddelas marknaden snarast. För ytterligare information kontakta EBP Groups styrelseordförande Halvar Jonzon, tel. 08-679 05 00 EBP Group AB (publ) är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Företaget utvecklar och driver på outsourcingbasis fysiska affärsflöden framför allt åt kunder inom IT och elektronikindustrin. Företaget är marknadsledande på distribution av hem-PC i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00150/bit0001.pdf

Dokument & länkar