Sverige i topp för kunskapsintensiva arbetstillfällen

I en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet ECEPR, The Geography of Europe’s Brain Business Jobs, kartlägger författarna förekomsten av ”brain businesses” – företag som konkurrerar genom sin tankekraft och kunskap. Sverige placerar sig högst upp i studien där totalt 28 europeiska länder jämförs.  

Rapporten visar att Sverige med 87,1 så kallade brain business-jobb per 1 000 personer i arbetsför ålder ligger betydligt högre än det näst bästa landet, Danmark, där motsvarande siffra är 79,1. I rapporten framkommer att de arbetstillfällen som brain business-företag skapar är mycket viktiga för både inkomst- och produktivitetstillväxten. Rapporten är författad av Nima Sanandaji, chef för ECEPR och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och framtagen med stöd från NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Studien visar också att Sverige ligger i topp när det kommer till de resurser som läggs på forskning och utveckling, samt att vi i motsats till andra länder så som Storbritannien och Nederländerna är starka inom alla fyra brain business-områden som har studerats: högteknologi, IT, avancerade tjänster och kreativa yrken.

Bland huvudstäderna i de studerade länderna hamnar Stockholm på andra plats. I jämförelsen mellan städer kan man också se att de kunskapsintensiva arbetstillfällena är spridda runt om i Sverige eftersom sektorfördelningen är olika på stads- och landnivå.

“Sverige liksom andra länder i Norden erbjuder en konkurrenskraftig miljö där bolag ges goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och därmed skapandet av nya kunskapsintensiva arbetstillfällen”, säger Nima Sanandaji.

Stefan Fölster tillägger att “Stockholms är den nordiska hubben när det kommer till företag inom programmering och högteknologisk tillverkning”

Att identifiera var talangerna finns och var de kunskapsintensiva bolagen växer fram är viktigt för många; investerare liksom företag och personer som utvärderar var de vill verka. I rapporten visar författarna att dessa kunskapsintensiva områden inte uppstår som en direkt konsekvens av att personer i området är högutbildade eller att företag tidigare har lyckats där. Istället visar de att brain business växer i de områden och länder där kunskapsintensiva företag ser störst möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt. I rapporten framgår att det är i dessa områden som ingenjörer, programmerare, designers och andra innovativa och kunskapsintensiva specialister flockas. Sammantaget leder denna miljö till goda förutsättningar för tillväxt vilket ger start-ups större chans att lyckas samtidigt som tekniksprång har högre sannolikhet att ske.

”I egenskap av en aktiv investerare i Europa, och framförallt Norden, vill Nordic Capital ständigt öka förståelsen för näringslivet och hur det kan förbättras. Därför är vi glada över att ha fått möjligheten att stötta denna rapport. Rapporten bekräftar den analys Nordic Capital har gjort av den nordiska och framförallt svenska marknaden. Sverige står sig starkt i en internationell jämförelse och genom kontinuerliga satsningar kommer Norden även fortsatt att vara ett intressant områden för investeringar”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Genom detaljerad näringslivsstatistik ger författarna läsaren svar på var i Europa man bör etablera sin verksamhet om man vill dra nytta av de olika kunskapsklustren. Dessutom presenteras var dessa kunskapsintensiva bolag kommer finnas i framtiden och var investeringar i brain business-bolag kommer bära frukt.

Ranking av länder
Antal brain business jobb per 1 000 personer i arbetsför ålder
1 Sverige 87.1
2 Danmark 79.1
3 Nederländerna 77.0
4 Storbritannien 76.1
5 Luxemburg 70.1
6 Tyskland 65.8
7 Norge 64.5
8 Finland 59.8
9 Österrike 56.7
10 Estland 55.1
11 Slovenien 54.4
12 Belgien 52.7
13 Frankrike 52.5
14 Tjeckien 51.4
15 Ungern 50.6
16 Malta 47.3
17 Lettland 46.1
18 Slovakien 44.0
19 Litauen 41.6
20 Portugal 36.6
21 Italien 36.4
22 Cypern 35.6
23 Spanien 35.1
24 Kroatien 35.0
25 Bulgarien 34.3
26 Grekland 34.1
27 Polen 30.2
28 Rumänien 28.8

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Nima Sanandaji
President of ECEPR
www.ecepr.org
www.sanandaji.se
+356 77050918

Carl Göransson
Public Affairs Manager, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Carl.Goransson@nordiccapital.com
+46 736 72 31 33

Taggar: