Ecoclime – framgångsrik leverans till globalt molntjänstföretag öppnar nya marknader för energi- och klimatstyrning av dataserverhallar

SDC Automation som sedan den 1 maj ingår i Ecoclime Group, har på uppdrag av ett världsledande amerikanskt molntjänstföretag, med framgång genomfört första etappen för klimatstyrning av en dataserverhall i Sverige, omfattande 4,5 MSEK. Installationerna fortsätter under hösten med fler etapper enligt ett avtal som totalt omfattar 18 MSEK i BMS-leveranser från SDC till det aktuella molntjänstföretaget. Ett projekt som tagits i konkurrens med två av världens största företag inom fastighetsautomation.

Efter godkännandet av den första leveransen har gratulationerna strömmat in, främst från olika amerikanska branschkollegor med specialistkompetens inom BMS (Building Management Systems). I huvudsak därför att framgången uppnåtts med nya innovativa lösningar.

”Det här godkännandet öppnar nu upp möjligheterna för oss att etablera BMS-system på en avsevärt större marknad. Dels via det aktuella molntjänstföretaget, dels via försäljning direkt riktad till de företag som erbjuder molntjänster globalt. Framgången i det här projektet visar att vi är en ledande global leverantör av BMS-system för smartare energioptimering och styrning av belysnings- säkerhets-, ventilations- och energiprocesser i fastigheter” säger Anders Lindman, SDC:s styrelseordförande och ny delägare i Ecoclime, som även ansvarat för utvecklingen av den aktuella BMS-lösningen för dataserverhallar.

SDC Automation förvärvades av Ecoclime den 1 maj i år med avsikten att öka takten för integration och etablering av Ecoclimes energisystem med befintliga fastighetsautomationssystem via den plattform som SDC utvecklar under varumärket SDC Optima. En plattform vars komponenter ingår i de installationer som Ecoclime genomfört det senaste året, som även innefattar SDC Keyhole för integration av flera olika system för bland annat realtidsuppföljning, styrning och energioptimering.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar