Ecoclime höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017

Intresset för bolagets cirkulära energisystemprodukter ökar alltmer. Därför höjer Ecoclime prognosen från tidigare 25 MSEK till 30 MSEK för året. Årstakten är för närvarande 45 MSEK med en EBIT över 15%.

”Att utveckla techbolag affärsmässigt med unika produkter, nya affärsmodeller med höga produkt-marginaler, kräver flera års tålmodigt arbete, med seriösa och kompetenta medarbetare, leverantörer, professionella rådgivare och dedikerade ägare. Ofta i motvind i en marknad som normalt söker trygghet och därför väljer gamla beprövade men sämre lösningar, därför är det glädjande att marknaden nu redan efter tre år börjar bli mogen för våra Cirkulära energisystemprodukter”, kommenterar Lennart Olofsson den nya prognosen.

Aktieägare som vill ha mer fakta kan studera företagets Investeringsmemorandum, teaser rapporter och redogörelser och övrig publik information via den nya hemsidan:

www.ecoclime.se

För mer information kontakta VD Lennart Olofsson enligt nedan. Lennart håller även ett websänt föredrag vid Aktiespararnas Stora Aktiemarknadsdag idag kl 12.00 sal 1 Haga, Sheraton Hotell Stockholm.

Kontakt

Ecoclime Group AB                           
Lennart Olofsson                                                   
Tel: 070 537 16 42                                                 
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se                  

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e november 2017. 

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar