Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren upp till 95% återvinning av energi från spillvattnet i fastigheterna.

Den nya affärsmodellen för värmeåtervinning och termisk energiförsörjning från spillvatten har utvecklats tillsammans med en kommun i Sverige. Affärsmodellen har testats framgångsrikt med mycket gott resultat under mer än tre år för uppvärmning och tappvarmvatten i två olika typer av fastigheter.

Kontakt;

Lennart Olofsson VD. 070-5371642

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar