Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare bred front å tervunnen energi fr å n spillvatten till l ägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energi å tervinningssystem. Erbjudandet inneb ä r att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighets ä gare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast fö r den å tervunna och levererade energin. Energisystemet och aff ä rsmodellen ger fastighets ä garen upp till 95% å tervinning av energi fr å n spillvattnet i fastigheterna.

Den nya affärsmodellen för värmeåtervinning och termisk energiförsörjning från spillvatten har utvecklats tillsammans med en kommun i Sverige. Affärsmodellen har testats framgångsrikt med mycket gott resultat under mer än tre år för uppvärmning och tappvarmvatten i två olika typer av fastigheter.

Kontakt;

Lennart Olofsson VD. 070-5371642

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar