EcoGuard vinner stor upphandling av vattenmätning hos fastighetsbolaget Victoria Park

Det börsnoterade fastighetsbolaget Victoria Park har tecknat avtal med EcoGuard om installation av vattenmätning. Systemet kommer att installeras i delar av Victoria Parks bostadsbestånd i bland annat Nyköping, Växjö och Göteborg. 

       – Vår ambition är att genomföra mätningar på fler orter, säger Evert Rydell, miljö-, energi- och inköpsansvarig på Victoria Park.

Vattenförbrukning i realtid
Lösningen är smidig bland annat genom att uppmätt förbrukning enkelt integreras mot Victoria Parks affärssystem.
      – Valet av EcoGuard föll sig naturligt, säger Evert Rydell. Vår bedömning är att EcoGuard kan leverera det vi vill ha. Dessutom är deras mätsystem CURVES outstanding, konstaterar han.

Sparsam hyresgäst kan få lägre hyra
Genom att mäta förbrukningen av kall- och varmvatten på både lägenhets- och fastighetsnivå är målet att minska förbrukningen och spara på miljön. En mer rättvis hyra blir också möjlig eftersom hyresgästerna enbart betalar för den egna förbrukningen. Och eftersom den mäts i realtid och visualiseras för hyresgästerna via internet, kan de som vill, ta kontroll över förbrukningen och i bästa fall spara pengar. 

Idag äger och förvaltar Victoria Park drygt 13 000 lägenheter i 12 tillväxtstäder från Stockholm till Malmö. I affärsmodellen ligger att förädla beståndet genom förvaltning med social dimension, standardhöjande investeringar och förtätning för attraktivare bostadsområden.

 

 

 

Om oss

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse för och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera temperatur, el-, energianvändning och vattenförbrukning. Målet är att hjälpa fastighetsägare optimera sina fastigheter och minska energianvändningen. EcoGuards öppna molntjänst CURVES används av de flesta större fastighetsbolag i Sverige för visualisering, analys och debitering. EcoGuard tar ansvar för projektledning, installation, driftsättning och datalagring.Bolaget startade 2004 har idag en omsättning på 80 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i hela Sverige med kontor i Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Skara.

Prenumerera

Media

Media