EcoGuard vinner två HBV- upphandlingar: IMD och styrning på innetemp

EcoGuard har på bara en månad vunnit två viktiga upphandlingar från HBV. Samtliga anslutna SABO-bolag kan nu göra direktbeställningar av EcoGuard gällande IMD respektive styrning med innetemperaturgivare.

EcoGuard vinner förlängt förtroende och ytterligare ett nytt avtal hos de allmännyttiga bostadsbolagens inköpsfunktion HBV.

–Vi hade redan sedan tidigare ett avtal med HBV gällande styrning med innetemperaturgivare i upphandlingen styr- och reglerutrustning. Detta avtal har nu glädjande nog förnyats, berättar Magnus Berbres, försäljningsansvarig, EcoGuard.

Dessutom fick EcoGuard bara för ett par veckor sedan ett helt nytt avtal med HBV gällande individuell mätning och debitering, IMD.

Det innebär att samtliga anslutna allmännyttiga bostadsbolag, motsvarande omkring 850 000 lägenheter i Sverige, nu kan göra direktbeställningar av EcoGuard utan att genomföra en offentlig upphandling.

Båda avtalen gäller i två år med option på ytterligare två efter den första tvåårsperioden.

Om HBV
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Uppgiften är att stötta medlemsföretagens i deras arbete med byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBVs arbete består i att genomföra samordnade upphandlingar av produkter och tjänster. 

 

Läs mer om avtalen här

Länk till tidigare pressrelease om HBV-avtal

 

 

Om oss

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse för och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera temperatur, el-, energianvändning och vattenförbrukning. Målet är att hjälpa fastighetsägare optimera sina fastigheter och minska energianvändningen. EcoGuards öppna molntjänst CURVES används av de flesta större fastighetsbolag i Sverige för visualisering, analys och debitering. EcoGuard tar ansvar för projektledning, installation, driftsättning och datalagring.Bolaget startade 2004 har idag en omsättning på 80 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i hela Sverige med kontor i Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Skara.

Prenumerera

Media

Media