EcoGuards molntjänst CURVES för mätinsamling blir ny digital plattform för MKB

Mätspecialisten EcoGuard fortsätter att stärka sin position på marknaden. Det kommunala bostadsbolaget i Malmö, MKB, har valt EcoGuards molntjänst CURVES för mätinsamling och visualisering av närmare 28 000 installerade temperatur- och varmvattengivare, en av de enskilt största IoT-uppkopplingarna hittills i Sverige.

– Vi har sökt en ny lösning eftersom vår tidigare databas har kommit att bli instabil på grund av att vi så kraftigt utökat antalet mätpunkter. Vi beslutade oss för EcoGuards molntjänst CURVES, säger Björn Hasselquist, projektledare på MKBs driftavdelning.

EcoGuards kopplar upp temperaturgivare för visualisering av byggnaders inneklimat och varmvattenmätare för individuell debitering  av varje hyresgästs enskilda förbrukning.

– Det är fantastiskt roligt att MKB nu väljer CURVES. Affären är ett bevis på att vi har en öppen digital plattform för mätinsamling och visualisering, säger Per Ernedal sälj- och marknadschef på EcoGuard.

Många möjligheter med CURVES
Migreringen till CURVES påbörjades i februari och beräknas vara genomfört till sommaren.

– Till att börja med kommer vi att testa systemet med inriktning på debiteringsfunktionerna. På sikt räknar jag med att vi också ska börja använda fler av de funktioner som CURVES erbjuder. Särskilt intressant är det att styra våra fastigheter med innetemperaturgivarna, säger Björn Hasselquist.

MKB ser även en stor besparingspotential i och med att hyresgästerna nu får möjlighet att följa den egna förbrukning, vilket erfarenhetsmässigt brukar leda till en minskad förbrukning på omkring 20 procent.


 

Om oss

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse för och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera temperatur, el-, energianvändning och vattenförbrukning. Målet är att hjälpa fastighetsägare optimera sina fastigheter och minska energianvändningen. EcoGuards öppna molntjänst CURVES används av de flesta större fastighetsbolag i Sverige för visualisering, analys och debitering. EcoGuard tar ansvar för projektledning, installation, driftsättning och datalagring.Bolaget startade 2004 har idag en omsättning på 80 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i hela Sverige med kontor i Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Skara.

Prenumerera

Media

Media

Citat

På sikt räknar jag med att vi också ska börja använda fler av de funktioner som CURVES erbjuder.
Björn Hasselquist, projektledare på MKBs driftavdelning