Gavlegårdarna sparar miljoner på Temperaturmätning och styrning

Gävles kommunala fastighetbolag Gavlegårdarna började 2015 med tempmätning av sitt bestånd på 14.500 lägenheter och har nu installerat givare i nästan alla lägenheter. I kombination med styrning på innetemp har det resulterat i minskade uppvärmningskostnader med 2 – 2,5 miljoner kronor per år.

- I våra hus, som främst är från 1950 till 70-tal, har vi historiskt sett haft ojämna temperaturer i många av våra lägenheter, vilket ha resulterat i onödigt höga uppvärmningskostnader. Med EcoGuards trådlösa system för tempmätning i kombination med CURVES så får vi ett kostnadseffektivt verktyg för att optimera våra hus, säger Håkan Wesström, Energicontroller på Gavlegårdarna.

För Gavlegårdarna var arbetet med att optimera husen till ett jämnare klimat och få koll på de som var för varma och de som var för kalla en mycket viktig orsak till införandet av tempmätning. Men också att man ville ha ett system som gjorde ärendehantering lättare för kundvärdarna i deras samtal med hyresgästerna om innetemperatur.

 - EcoGuards öppna lösning gör det också möjligt att på ett smidigt sätt leverera medeltemperatur, där såg vi en klar förbättring i värmesystemet redan från början, säger Håkan.För mer information

Håkan Wesström, Energicontroller
026-17 27 84
hakan.wesstrom@gavlegardarna.se

 

Faktaruta

Det här gjorde EcoGuard

 • Installation av 14 000 tempgivare och komplett radioinfrastruktur.
 • Uppkoppling till Curves för mätinsamling och analys.
 • Styrning på innetemp med export av medeltemp till undercentraler.

 Resultat

 • Jämnare innetemperatur
 • Bättre inomhusklimat
 • Tidsbesparingar för servicepersonal
 • Tidsbesparingar vid injustering och optimering av värmesystemen
 • Bidrar till styrning av värmesystem
 • Bättre beslutsunderlag vid ombyggnation och vid energieffektiviserande åtgärder
 • Förbättrade kundtjänstkontakter

 Om Gavlegårdarna

 • 14 500 lägenheter
 • 30 000 boende
 • 1 100 lokaler
 • omsättning 1,1 miljarder
 • Balansomslutning 4,2 miljarder
 • 180 anställda.

 


 

Om oss

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse för och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera temperatur, el-, energianvändning och vattenförbrukning. Målet är att hjälpa fastighetsägare optimera sina fastigheter och minska energianvändningen. EcoGuards öppna molntjänst CURVES används av de flesta större fastighetsbolag i Sverige för visualisering, analys och debitering. EcoGuard tar ansvar för projektledning, installation, driftsättning och datalagring.Bolaget startade 2004 har idag en omsättning på 80 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs i hela Sverige med kontor i Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Skara.

Prenumerera

Media

Media