Ny panndiagnos till nytt franskt sockerbruk

Frankrike har under lång tid varit ECOMBs starkaste marknad och vi har nu fått ytterligare en bekräftelse på detta i och med beställningen av ytterligare en panndiagnos på den franska marknaden. Återigen är det ett sockerbruk ägt av Tereos, Frankrikes största tillverkare av sockerrelaterade jordbruksprodukter med 35 industriella anläggningar över hela världen, främst i Frankrike och Brasilien. Den koleldade pannan är mindre än 50 MW, vilket innebär mildare NOx-krav inom IED (Industrial Emission Directives), regelverket inom EU för industriella anläggningar. Ordervärdet uppgår till ca 200kkr. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ECOMB AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar