Om oss

Econova – Vägen till en grönare värld. Econova är ett miljöteknikföretag som skapar hållbara affärer inom områdena Återvinning, Energi och Trädgård. Econova spelar en viktig roll i kretsloppssamhället och bidrar till en bättre miljö och ett samhälle med ökad resurshushållning.