Delårsrapport för andra kvartalet 2002

Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Econovas resultat upp 40% andra kvartalet Econovas omsättning första halvåret överstiger helår 2001 Miljöföretaget Econova Biotech AB omsatte under andra kvartalet 2002 116,2 MSEK (86,7). Resultatet efter finansiella poster ökade med 40% till 27,2 MSEK (19,8) för perioden. Omsättningen för första halvåret 2002 uppgick till 181,3 MSEK (112,9), vilket överstiger helårsomsättningen för 2001 om 168,4 MSEK. Cirka hälften av tillväxten är hänförlig till under året förvärvad verksamhet. Resultatet efter finansiella poster för först halvåret uppgick till 34,3 MSEK (24,8). I ett rullande 12-månadersperspektiv är omsättningstillväxten 60% och ökningen av vinsten efter finansiella poster 45%. Affärsområde Energy Affärsområde Energy fortsätter att utvecklas starkt. Under andra kvartalet sålde affärsområdet varor och tjänster för 27,6 MSEK (9,7). Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (3,7). Econova Energy har slutit avtal med aktörer inom skogsindustrin i både Finland och Portugal om omhändertagande av bi- och restprodukter. Förhandlingar pågår med kunder i ytterligare ett antal länder. Orderstocken har under perioden utvecklats väl. Affärsområde Garden Även Affärsområde Garden fortsätter att utvecklas starkt. Under andra kvartalet sålde affärsområdet varor och tjänster för 88,5 MSEK (76,9) med ett rörelseresultat om 21,3 MSEK (15,9). Affärsområde Garden har under våren ökat produktionen i sina förpackningsfabriker med 25% för att möta den ökade efterfrågan på dess produkter. De största ökningarna har skett i fabrikerna i Töcksfors i norra Värmland och Järle utanför Örebro. För ytterligare information: Robert Taflin, VD, Econova Biotech AB. Telefon 08-444 98 72, 070-669 43 60 Ytterligare information om företaget finns på bolagets hemsida www.econovabiotech.se Econovas affärsidé är att i ett slutet kretslopp kostnadseffektivt och med största hänsyn till miljön tillvarata och förädla naturråvaror till miljövänliga biobränsle- och trädgårdsprodukter. Econovas två affärsområden är verksamma inom produktion och försäljning av biobränsle och trädgårdsprodukter. Econovas viktigaste kunder för biobränsle är skogsindustrin, kommunala och privata energileverantörer samt för trädgårdsprodukter dagligvaruhandeln, byggvaruhus och trädgårdsfackhandeln. Econova är i ett mycket expansivt skede då efterfrågan på företagets produkter och tjänster ökar snabbt. Econova planerar att börsintroduceras under 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00550/wkr0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar