Anders Viklund blir ny tf VD

Som tidigare meddelats har bolaget nyligen genomfört omfattande kostnadsnedskärningar. Dessa har även inneburit uppsägning av personal. I och med detta lämnar därför tillförordnad VD Patrik Berglund bolaget fredagen den 8 januari 2016.

Ny tillförordnad VD blir Anders Viklund.

Anders Viklund har arbetat som produktionschef i Ecorub sedan 2013 och har sedan tidigare lång erfarenhet som högre befattningshavare i Holmsunds Golv AB och Armstrong World Industries Inc.

Holmsund den 7 januari 2016

Styrelsen

Kontaktpersoner:

Einar Pontén

070-5783495

Anders Viklund

070-5183252

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar