Arbetsmöte med dotterbolag till CGGC i Shenzhen Kina

På ett arbetsmöte idag i Shenzhen, Kina, har dotterbolaget till CGGC muntligt bekräftat intresse av att köpa licens på teknologi för produktion i Kina och en handlingsplan för avtal om köp av teknologin har beslutats.

Ett utvecklingsavtal slöts första november 2017 med CGGC Lvyan Technology Co., Ltd i form av en undertecknad avsiktsförklaring och tecknandes i Shenzhen kring utveckling av formulering/blandning för produkter gjorda av återvunnet bildäcksgummi.

Arbetsprocessen för ett avtal om köp av teknologin börjar med att värdet på teknologin beräknas och det ska göras genom att dotterbolaget till CGGC uppskattar vilka volymmarknader, bilindustri, geomembraner, avloppsrör, byggnadsdetaljer, mm som kan vara mest intressanta för dem och vilka tekniska parametrar som behöver uppnås för att åstadkomma dessa. EcoRub skall då utveckla formeln av återvunnet gummi för att klara kraven, men av kinesiskt bildäcksgummi. Europeiskt (och amerikanskt) bilddäcksgummi skiljer sig markant från kinesiskt bildäcksgummi. De kinesiska bildäcken innehåller betydligt mera oljor och kan vara svårare att binda till. EcoRub har testat det kinesiska bildäcksgummit och sett att de tekniska parametrarna blir väsentligt annorlunda.

Utvecklingsarbetet som ska bedrivas av EcoRub i Sverige, med nyanställd personal tillsammans med vd, ska gå så till att EcoRub först fastställer formeln för motsvarande blandningar baserat på Europeisk bildäcksgummi och sedan justerar formeln så att motsvarande resultat kan uppnås för det kinesiska bildäcksgummit. EcoRub har en rad recept för den amerikanska bilindustrin där produktion har funnits sedan 1990-talet att börja med.  Det kinesiska bildäcksgummit har också en mycket kraftfullare lukt och ska i första hand användas till detaljer som inte är inne i kupén till bilar och till andra produkter ämnade för utomhusanvändning.

När så formeln godkänts och marknaderna värdesatts av CGGC´s dotterbolag ska vi komma överens om ett pris för teknologin och en engångssumma kan möjligen betalas till EcoRub eller att en kombination av kontant betalning kopplat till ett joint venture bli fallet. Framtida förhandlingar får avgöra detta. EcoRub lämnar över information om de uppnådda mätresultaten, men recepten är EcoRubs egendom och lämnas inte över förrän ett licensavtal, eller dylikt finns för handen. EcoRub har nyligen återuppbyggt laboratoriet, som legat i malpåse ett par år, på ny plats i Skellefteå och väntar in en del avgörande utrustning för att kunna påbörja tester. Den kompletterande utrustningen ska komma i slutet av februari från USA. EcoRub kommer att behöva detta år på sig för att genomföra merparten av utvecklingsarbetet.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar