Årsstämma är uppskjuten

Bolagets årsstämma är skjuten på till 20180621.

Stämman kommer att hållas i bolagets nya  lokaler Hökmark 114,   930 10 Lövånger.

Det reviderade årsbokslutet är försenat, men kommer att publiceras 20180525 på bolagets hemsida ecorub.se

Kvartalsredogörelse för första kvartalet kommer att publiceras 2018 05 18

Kallelse till årsstämman publiceras 20180524

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar