Avsiktsförklaring med Bracknor Capital Ltd undertecknat

Ecorub AB har fått den av styrelsen undertecknade avsiktsförklaringen med Bracknor Capital Ltd  returnerad med underteckning av företrädaren för Bracknor Capital Ltd.

Nästa steg är att godkänna och  underteckna själva avtalet. Planen är att det ska ske inom de närmsta veckorna och avtalet skall sedan presenteras för godkännande på en extra bolagsstämma i augusti. Den extra bolagsstämman skall också behandla frågan om konvertibler till två styrelseledamöter där de konvertibla lånen skall kunna omvandlas till aktier med en kurs om 0,65 SEk per aktie.

Kallelse till extra bolagsstämma  med dessa två ärenden kommer inom kort.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar