Bracknor Fund LTD'S konvertering till aktier har genomförts

I enlighet med ingånget finansieringsavtal  och utbetalningen av första tranchen som är ett konvertibelt lån har nu  fyra poster konverterats till aktier.

Tranchen som var på 250 000 € är uppdelad på 25 poster. Två av dessa har tidigare konverteras till aktier och nu har fyra konverteras till aktier idag 20180205. Idag,  

Kursen är 0,50 kr och motsvarar 777 576  aktier med ett  värde av 388 788 kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 52 215 455 aktier till 52 993 031 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 1,5 procent.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar