Bracknor Fund Ltd:s konvertering till aktier har registrerats vid Bolagsverket

I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av andra tranchen, som är ett konvertibelt lån, har nu fyra poster konverterats till aktier. De är registrerade hos Bolagsverket och kommer överföras under dagen.

EcoRub har fått två Trancher från Bracknor Fund. De är på 250 000 € var och är uppdelade på 25 poster per tranche.  Alla posterna från första tranchen har konverterats. Tjugoen  från den andra tranchen har tidigare konverterats. Nu har de kvarvarande 4 poster konverteras till aktier. Konverteringskursen är 90 procent av kursen för den lägsta dagskursen under 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2018 10 03. 

Kursen blev 0,30 kr och motsvarar 1 295 960  aktier med ett  värde av 388 788  kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 63 927 693 aktier till 65 223 653  aktier, vilket motsvarar en utspädning om 2,0  procent. Aktiekapitalet ökar med 32 398 SEK till 1 630 589 SEK

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar