Ecorub  AB - ett av 30 av 250 möjliga Rapport från EU-konferens i Tallin 26-28/10.

EcoRub var ett av trettio handplockade miljöföretag som av några EU-organ inbjudits att delta i en konferens i Tallin. Den handlande om miljöföretag och deras finansiering. Eco-Innovation har gett bidrag till 250 projekt inom EU och EcoRub AB är ett av dessa.  Bidraget beslutades 2010 och slutredovisades 2014.  Motivet var då:

“The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the recycling of tires in Europe.”

En talare påpekade att 70 % av miljöprojekten I EU finansierades av främst USA och Japan. Samtidigt växer miljöbranschen i EU med 15 % per år medan övriga branscher står mer eller mindre stilla. 

Banker har varit väldigt obekväma i rollen som finansiärer av miljöprojekt. De saknar kompetens och vill helst arbeta i branscher där det finns historia. Därför var de miljöprojekt som finansierats i EU till 75 % finansierade av privata investerare.  Av miljöföretagen har 68 % sagt att brist på finansiering är det största hindret för utveckling.

EU-Kommissionen har i tidigare beslut fastställt att investeringar i miljöprojekt är strategiskt mycket viktiga för Unionens framtida konkurrensförmåga och för planetens överlevnad.  Rubriken för konferensen var ”Eco-innovation for a sustainable future” och dess slogan var ”Putting eco-innovation at the heart of European policies”.

EU-kommisssionen ser det som en överlevnadsfråga att få fart på tillväxten inom miljösektorn och har sett till att Europeiska Investeringsbanken och European Investement Fund satsar pengar i form av garantier. Ca 450 miljarder kronor satsas för detta ändamål i Europa.

Ecorub träffade på konferensen ett tiotal investerare som sade sig vara intresserade av att investera i EcoRub. EcoRub träffade också representanter för andra länders myndigheter som sade sig vara intresserade av ett samarbete.  Det tillhör god ton i sådana här sammanhang att man är positiv och om någon månad kan vi veta om det fanns någon substans i de positiva ordalagen.

Åke Paulsson

Vd/Ceo

ake.paulsson@ecorub.se

+46 70 66 34 174

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar