EcoRub har slutit ett utvecklingsavtal med kinesiskt företag

EcoRub har slutit ett utvecklingsavtal med ett kinesiskt Green Tech företag kring utveckling och tillverkning av material till kinesiska bilföretag och kinesiska järnvägen.

Avtalet slöts första november med CGGC Lvyan Technology Co., Ltd och tecknandes i Shenzhen, Kina. Det handlar om ett gemensamt arbete för att introducera återvunnet gummi till kinesisk bilindustri och kinesiska järnvägen.  EcoRub AB ansvarar för utveckling av materialkvalitéer och produktion av råvara. CGGC Lvyan Technology Co., Ltd ansvarar för marknadskontakter med motsvarande kinesiska kunder och certifiering i Kina av materialen. CGGC Lvyan Technology Co.,Ltd  är ett dotterbolag till CGGC som i sin tur är kopplat till kinesiska energidepartementet. Koncernen är en stor aktör inom branchen för återvinning av konsumentplaster och bildäck.

Första materialutvecklingen kommer att vara till "kofångare" till en kinesisk SUV.

Avtalet gäller ett exklusiv samarbete mot den kinesiska marknaden mellan parterna och första materialspecen planeras vara klar inom sex månader. När det initiala utvecklingssamarbetet är klart är planen att ett gemensamt ägt  företag bildas i Kina som har som uppgift att tillverka och marknadsföra återvunnet gummi till Kinesiska tillverkande företag.

Avtalet förutsätter att EcoRub skynnsamt skapar resurser för materialutveckling i ett eget laboratorium och i kapacitet för att producera råvara (pellets) för formsprutningsändamål.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

För mer information kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar