Första sändningen av provmaterial till Italien

Första sändningen av provmaterial  har skickats till ett plastföretag utanför Turin.

I slutet av januari hade vi ett seminarium i Turin med ett antal aktörer som är intresserade av att introducera vårt ekologiska gummi till den italienska bilindustrin.

Nätverksträffen har nu resulterat i att ett företag tagit det första steget mot och vill testa produkten. EcoRub har skickat provmaterial till företaget. Syftet med försändelsen är att utreda förutsättningarna för att industriellt tillverka produkter av EcoRubs ekologiska gummi. EcoRub gjorde de första formsprutningsförsöken i slutet av 1990-talet. Det italienska företaget vill få bekräftat med egna försök att tekniken fungerar.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se 
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar