Kvartalsredogörelse för januari till september  2017 är tidigarelagd och publiceras senare under dagen.

kvartalsredogörelsen  är klar och publiceras därför inom kort

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar