Lägesrapport från EcoRub AB

Med anledning av önskemål kring mer information från bolaget vill vi lämna följande lägesrapport.

Bolaget har under en tid brottats med likviditetsproblem och som tidigare har meddelats beror detta i första hand på förseningar i processen att CE-märka produkterna. Därför har årets budgeterade försäljning av den framtida huvudprodukten geomembran i huvudsak uteblivit. Bolaget har ett lånelöfte från några större aktieägare om 2 Mkr och dessa medel betalas ut successivt under perioden oktober till december 2015. De aktieägare som står bakom detta lånelöfte är Bäckbacka Partners AB samt Flipacoin AB.

Lånet är baserat på ett muntligt bindande utfästelse och det gäller fram till årsskiftet. Första delen av lånet har betalats ut (530,000 kr). Av administrativa orsaker blev dock den första utbetalningen försenad, vilket olyckligtvis ledde till att personalens löner i oktober inte blev utbetalda i tid, men detta skedde i börja av november månad. Den lokala tidningen Västerbottens-Kuriren publicerade en artikel om detta.

Lånet på 2Mkr täcker upp för likviditeten fram till och med februari månad. Fram till dess jobbar styrelsen med att erbjuda befintliga och nya aktieägare att vara med på en framtida finansiering.

Arbetet med att koncentrera bolagets verksamhet till Holmsund och mot produkter där den effektiva maskinparken och bolagets kompetens utnyttjas bäst pågår. Försäljningsförberedelser för att avveckla Arbego Scandinavia AB och Profarma AB sker aktivt och målsättningen är att processen skall vara avklarad före årsskiftet.

Holmsund den 20 november 2015

Styrelsen

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar