Reviderad årsbokslut för 2017 är publicerad

EcoRub har fått ett meddelande från EU:s revisorer som kan ge ett möjligt återbetalningskrav från EU som har påverkan på årsbokslutet.

Vi har därför justerat årsresultatet med det teoretiskt möjliga maxbeloppet på 869 630 SEK. Dessutom har avskrivningar ökat  med ytterligare ca 200 Tkr. Förlusten blev därmed -1 701 454  jämfört med den tidigare redovisade   -610 358. 2016 var förlusten  -3 478 091.

EcoRub har kraftiga invändningar mot den revision som utförds och redovisat det i pressmeddelande 2018 05 30. Det är också så att det är en avdelning inom  EASME som fasställer vilket kravet kan bli och inte revisorerna.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar