Ytterligare lyckat produktionstest i Italien.

Vår samarbetsparter för formsprutade produkter i Italien har gjort ett ytterligare lyckat formsprutningsförsök.

Man har testat att göra en platta som kan användas för att skydda golv, mm. Plattan har en mycket bra låsningsmekanism.

Plattan är ursprungligen gjord i polypropen och jämfört med detta material har vår blandning en mycket bättre slagstyrka och slagseghet samt en ypperlig motståndskraft mot påverkan från solljus. Man har testat plattan i minus 40 grader med utmärkt resultat.

EcoRub planerar att hjälpa till med försäljningen av dessa från och med  kommande höst.

I  samband med ETRA`s styrelsemöte igår onsdag  har planeringen inför en ansökan om medel från EU:programmet Horizon 2020 tagit avgörande steg framåt. Planen är att huvudman för projektet är ETRA (European Tyre Recycling Association) och att EcoRub står för utvecklingen och tillverkningen av olika materialblandningar samt marknadsinsatser. EcoRub's vd Åke Paulsson är "vice president" i den organisationen. Stöd från Horozon 2020 är speciellt inriktat mot "mjuka kostnader" inom verksamheter kopplade till  utveckling av "Circular Economy" . Stöd till investeringar i utrustning utgår inte utan stödet riktar sig till marknadsinsatser och kan vara 70 till 90 % av lönekostnader, resekostnader och andra kostnader för marknadsinsatser.

I Italien finns ett utvecklingskluster som heter PROPLAST som ska stå för testing, verifiering  och certifiering av materialblandningar och ett antal plastföretag inom klustret står för tillverkning och försäljning av färdiga produkter av TPRR (ThermoPlastic Recycled Rubber). En möjlig samarbetspartner i Rumänien ska då arbeta med gummiduk i form av  geomembraner för tätning av dammar, kanaler och deponier. Projekt ska väljas ut så att de får en tidsmässig spridning. Projekt mot bilindustri är de som beräknas ta längsta tiden för genomförande.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar