Delårsrapport för perioden januari - september 1999

Delårsrapport för perioden januari - september 1999 Omsättningen för perioden januari-september 1999 uppgick till 29,5 Mkr (20,3 Mkr) vilket motsvarar en ökning med 45 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet i Ecovision efter finansnetto för perioden januari-september uppgår till 3,2 Mkr (0,6 Mkr). Koncernresultat 3,2 (0,6) Mkr Omsättning 29,5 (20,3) Mkr Vinst per aktie 1,94 (0,37) kr Fortsatt mycket stark omsättningstillväxt och resultatökning. Försäljningen av Ecovisions tjänster har under perioden tredje kvartalet varit fortsatt stark för samtliga affärsområden. Inom affärsområdet Ecovision Internet inleddes under tredje kvartalet ett intressant samarbete mellan Ecovision och SEB som innebär att Ecovision blir leverantör av börskurser och nyhetsinformation till en WAP-tjänst som banken utvecklar tillsammans med bl a Nocom och MMT. För denna leverans av information till SEB utnyttjar Ecovision den nyutvecklade produkten "Informationslager" . Genom att använda sig av Informationslagerprodukten kan Ecovisions kunder få tillgång till all information från Ecovision-systemet och på ett enhetligt och strukturerat sätt uppdatera interna Internettjänster eller värdepapperssystem. I Finland påbörjades under tredje kvartalet konverteringen av Startels kunder till Ecovision-systemet. Genom den affär som Ecovision AB och Startel OY genomförde under våren 1999 kommer Startels samtliga ca 400 realtidskunder i Finland att konverteras till Ecovision-systemet. Konverteringsarbetet beräknas vara slutfört i december 1999. En aktiv bearbetning av den danska marknaden för finansiell realtidsinformation påbörjades också under tredje kvartalet. Intresset för Ecovision-systemet som alternativ eller komplement till ex. Reuters och Bloomberg är stort i Danmark. Göteborg november 1999 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00420/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00420/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar